Begréissungsried vun de Vizepresidenten Mario May a Sandra Schwachtgen
Gebuertsdagsried vum Nationalpresident Joe Thein

 


Hei d’Ried vum Nationalpresident Joe Thein zur Présentatioun vun eiser Partei.

déi Konservativ