D’neit Gesetz zur Fleegeversécherung: a Richtung desozialiséierte Mënsch?

Pressematdeelung 30.01.2018 D’neit Gesetz zur Fleegeversécherung: a Richtung desozialiséierte Mënsch?

D’Partei déi Konservativ hëlt mat selwechter Suerg, a schaarfer Kritik, wéi d’Federatioun Copas (Confédération des Organismes Prestataires d’Aides et de Soins) d’Changementer an der Fleegeversécherung zur Kenntnis, déi mam neie Gesetz, e gutt Stéck antisozial Realitéit ginn.

E gutt Beispill vun ënnerloossen Hëllef a Virsuerg, ass d’Bestrofung vu Mënsche mat Schicksal-Situatioun opgrond vun Alter, Krankheet, oder Handicap. De Verloscht vum Urecht op Prestatioune, wéi zum Beispill, d’Cours-Sortieën, sinn e Réckschrëtt an der sozialpolitescher Agenda.

D’Partei déi Konservativ gesäit an dësem onsozialen Ëmgang mat eisen eeleren a kranke Matbierger an der Gesellschaft, de Verloscht vu Respekt, Fräiheeten, an eegener Liewensregie, ma virun allem, eng kal Politik vu sozialer Exklusioun. An eisen Aen, geet dat d’neit Gesetz zur Fleegeversécherung e sozialfeindleche Wee, a Richtung vum desozialiséierte Mënsch.

Als Partei sti mir an Oppositioun zur Ofschafung vun Errongenschafte vun eisem Sozialstaat a fir d’Verdeedegung vun eiser Solidargemeinschaft. Nëmmen e Staat op de Piliere vu sozialer Verantwortung, kann de gudde Fonctionnement, an d’Iwwerliewe vum Sozialstaat verspriechen. Mir froen eis: Wat ass d’Zil vun dëser deplacéierter Spuermesure? Geet et ëm d’Suen, de Personalmangel oder de Käschtepunkt Patient?

Am Contraire zu eiser Regierung, proposéiere mir op kee Fall de sozialcharakteristeschen Ofbau a manner Ënnerstëtzung, mä definitiv méi Support a Revaloriséierung fir de Secteur vun der Fleeg. Et geet eis drëms, datt suwuel de Patient ewéi d’Salariat am soziale Service an Encadrement, sozio-medezinesche Professionalismus, a qualitativem Fokus stinn.

gezeechent,

déi Konservativ

Add a Comment

You must be logged in to post a comment